Rozbalte si informace 

Vítejte na stránkách ZŠ Plešivec

Na těchto stránkách naleznete veškeré informace o škole, družině, zájmových kroužcích, možnostech studia atd.

Aktuality

16.06.
2017

Branná soutěž v Boleticích

Pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického se ve čtvrtek 15. června uskutečnil 1. ročník branné soutěže žáků základních škol. V areálu vojenského prostoru Boletice se sešlo celkem 12 družstev chlapců a dívek z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Chvalšin a Křemže, aby spolu změřili síly pod dohledem profesionálních vojáků. >

07.06.
2017

Den dětí na Dívčím kameni 6.A a 6.B

Na den dětí se žáci 6.A a 6.B vydali na výlet společně s třídními učiteli a paní asistentkou na středověký hrad Dívčí kámen a keltské oppidum Třísov. Výlet byl dějepisně zaměřen. >

07.06.
2017

Spaní ve škole 9.B

Blíží se konec školního roku, konec docházky na základní škole a také závěrečné rozloučení se školou, učiteli, spolužáky, kamarády, které tradičně probíhá v tělocvičně naší školy. Proto také naše poslední spaní ve škole bylo věnováno přípravě na tuto akci. >


06.06.
2017

1.B na hradě Pořešín

Děti z 1. B ( a 2 děti z 1.A) navštívily v sobotu 3. 6. se svými rodiči hrad Pořešín. Pozval nás tatínek Eli Horákové, který je na tomto hradě kastelánem a spolu s Vlastou Horákovou nám připravili úžasný program (plnění úkolů, prohlídka středověké kuchyně, hledání pokladu atd.) >

06.06.
2017

Den dětí na Křížovém vrchu

Děti z 2.A oslavily svůj Den dětí na Křížovém vrchu. Děti měly za úkol ve skupinách projít přírodovědnou stezku. Tři nejlepší skupiny byly odměněny lahví šampaňského. Všichni jsme si pak pochutnali na koblížcích a jahodách. Program i odměny pro ně připravil pan Štoll. Tímto mu moc děkuji a těším se na další společné akce. >

31.05.
2017

Dětský den na Olšině 1.A a 9.B

Ve čtvrtek 25. 5. jsme společně vyjeli vlakem na Olšinu, kde se konal dětský den. Spousty věcí jsme si vyzkoušeli, prohlédli, dozvěděli jsme se zajímavé informace. Všem se nám moc líbilo. >


Starší aktuality >

Hodnoty školy

Přestavujeme Vám hodnoty školy, které jsou pro naši školu a práci velmi důležité a které budeme začleňovat do chodu školy, výuky a komunikaci s žáky i rodiči.
Naše hodnoty považujeme za součást naší školní kultury.
 

Spolupráce

 • domlouváme se a dohody dodržujeme

Komunikace

 • zdravíme se, nasloucháme si a poznáváme se

Individualizace

 • hledáme a podporujeme potenciál

Tolerance

 • vzájemně se uznáváme

Odpovědnost

 • zodpovídám za svou práci a přemýšlím, co a jak zlepším. Nebojím se udělat chybu.
 • říkám si o pomoc
 • dodržuji společná pravidla
 • přijímám důsledky svého jednání

Důvěra

 • hledáme a vytváříme příležitosti pro společně trávený čas
 • jednáme otevřeně a s pochopením
 • soustředíme se na dobré v nás a mezi námi

Věříme, že naše hodnoty budete respektovat a že nám všem pomohou ke vzájemné spokojenosti.