Nejlepší sportovci školy

Rozbalte si informace


Nejlepšími sportovci školy se v letošním školním roce stali Jitka Novotná (6. B), Viktorie Hulcová (9. B), David Tomeš (7. A) a Adam Píša (8. B).

Všichni žáci z 2. stupně plnili v průběhu školního roku při hodinách tělesné výchovy celkem 14 testů z volejbalu, košíkové, atletiky a gymnastiky. 

Výsledky: 

Mladší žákyně:

  1. místo: J. Novotná, 2. místo: A. Čabelová, 3. místo: K. Berková

 Starší žákyně:

  1. místo: V. Hulcová, 2. místo: N. Vojtová, 3. místo: N. Vrabcová

 Mladší žáci:

  1. místo: D. Tomeš, 2. místo: E. Beneš, 3. místo: T. Kupec, O. Hlavnička

 Starší žáci:

  1. místo: A. Píša, 2. místo: D. Vališ, 3. místo: S. Vejnar

 Jitka Novotná