Pololetní spaní ve škole 6.B

Rozbalte si informace


V úterý 6. února spaly děti ze 6. B ve škole, aby strávili společný čas i mimo výuku a odreagovali se za odměnu po náročném 1. pololetí na 2. stupni.

Setkání jsme zahájili hrou na schovávanou ve zhasnutých prostorách školy. Potom jsme se přesunuli do počítačové učebny, v níž děti mimo jiné splnily i jednu ze třídních povinností, kterou bylo vyplnění dotazníku pro paní učitelku o vztazích mezi námi. Mezitím jsme už všichni začali mít hlad a nemohli se dočkat dovážky pizzy.

Povečeřeli jsme ve školní kuchyňce, popovídali si a trochu odpočinuli. Nabytou energii chtěly děti však co nejdříve využít v tělocvičně. Tam si zahrály vybíjenou hned na několik způsobů. Někteří již měli tělocviku dost, a tak se raději schovali do družiny, kde jim dělaly společnost ticho a klid.

Po hodině hraní jsme se do družiny přemístili už všichni a ve zhasnuté třídě si vyprávěli strašidelné příběhy. Navodili jsme si tak ideální atmosféru k noční bojovce, která následovala. Někteří se rozhodli podporovat se ve skupince či dvojici, ti statečnější vyšli zcela sami.

Každopádně všechny děti prošly potemnělými chodbami, kterými se linula strašidelná hudba. Cestu osvětlovaly pouze svíčky, které žáky dovedly až do cíle. Tam na ně již čekala listina, kterou stvrdili svým podpisem a prokázali tím svou statečnost.

Zcela na konec po přípravě ke spánku ještě děvčata a někteří chlapci rozhýbali svá těla u tanečních videí Just Dance Now. Ani poté nebyl téměř nikdo z nich unavený. Až na naléhání paní učitelky žáci uposlechli nařízení večerky, ačkoliv ještě dlouho po ní bylo slyšet, jak si šeptají své dojmy ze společně stráveného večera nebo pokračují ve vypravování strašidelných historek.

Myslím si proto, že pro příště bychom spaní ve škole měli přejmenovat spíše na ponocování ve škole. :-) A třeba tentokrát stihneme zhlédnout i ten film! Na druhou stranu díky rušení nočního klidu po večerce a velmi náročném ránu ve škole víme, že tolerance bude nejspíš další hodnotou, na které bychom měli jako třída zapracovat. A já věřím, že se nám to povede stejně, jako jsme úspěšně zvládli začátek studia na 2. stupni.

Monika Žohová

PS: Milá 6. B, děkuji vám za to, jak jste se k sobě pěkně chovali a že jste nejen tím pro nás všechny vytvořili příjemnou atmosféru. Cením si i vašeho nadšení pro věc a pomoci s organizací. Mé poděkování patří rovněž paní asistentce Lence Tomkové.

 Fotogalerie