Škola v pohybu

Rozbalte si informace


V letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Škola v pohybu".

Jedná se o projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy. Jeho cílem je zvýšit úroveň pohybových dovedností dětí a vytvořit kladný vztah k pohybu a sportu. Vše je zaměřeno na všeobecnou pohybovou průpravu, a to především hravou a zábavnou formou, při které jsou děti v neustálém aktivním zapojení. Projekt je realizován pod záštitou Fotbalové asociace ČR a díky panu Richardu Mazancovi si děti z 1. až 7. tříd vyzkoušely nové pohybové hry a aktivity. Moc děkujeme.

 Jitka Novotná

Fotogalerie