Volba povolání, učební obory

Rozbalte si informace


Snahou je včasnějším předáním informací vytvořit časový prostor,který mohou rodiče využít ke svému seznámení se s infor. možnostmi, o které se později mohou opřít při hledání vhodného povolání pro své dítě. Cíl – stát se svému dítěti dobrým průvodcem při jeho cestě k volbě povolání.

K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání. Zvolené pořadí jednotlivých programů není náhodné, programy jsou řazeny od jednodušších ke složitějším. První tři internetové adresy se zabývají především představováním povolání a určitou konfrontací typu JÁ a PROFESE. Zbylé dvě adresy poskytují přehled o školách a vyučovaných oborech z celé ČR. Doporučujeme začít s programem www.gwo.cz. Jedná se o jednoduchý hravý program, který vás neodradí, ale může naopak získat váš zájem o následné prohlubování vědomostí o světě práce. Žáka může přivést k zamyšlení nad sebou samým, rodiče k zamyšlení nad svým dítětem, a nastartovat tak společný zájem o objevování a nalézání vhodného povolání. Pokud se podaří vytvořit spolupracující dvojici, dítě - rodič,  následně trojici, když si přimyslíme jako spolupracujícího partnera pracovníka školy, pak si můžeme říci, že naše kroky při tvorbě tohoto materiálu měly smysl. V případě nejasností či potřeby konzultace oslovte výchovného poradce školy.

www.infoabsolvent.cz Informační web MŠMT k volbě povolání
www.proskoly.cz On-line testy pro volbu povolání
www.gwo.cz Průvodce světem povolání
www.istp.cz Integrovaný systém typových pozic
www.atlasskolstvi.cz Základní informace o školách a učebních oborech
www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání
www.infoabsolvent.cz Jednoduchý vyhledávací program