Bezpečný internet

Internet je skvělé místo pro poznávání, nalézání nových přátel, chatování s lidmi z celého světa, a také skvělé zábavy. Přesto buďte opatrní - dost riskujete, pokud nedodržíte některá prostá pravidla...

Pravidla bezpečného internetu pro děti

Mezi základní pravidla patří:

Máš svá práva! Poznej svá práva a požaduj od ostatních, aby je respektovali.

Neškodí informovat občas rodiče nebo vychovatele co děláš. Možná si všimneš, že až si uvědomí, jak odpovědně se chováš, budou mnohem klidnější při tvém surfování po internetu. Můžeš s nimi dokonce uzavřít „Rodinou bezpečnostní smlouvu pro surfování na internetu", abyste si společně upravili, co lze a co není možné dělat, očekávat...
(Zpracováno podle ICRA, sdružení pro hodnocení obsahu internetu)

Práva, která by měla být respektována dětmi i dospělými