Červená stužka

Rozbalte si informace


Informační akce spojené s veřejnou sbírkou jsme se poprvé zúčastnili v roce 2009. Cílem kampaně je upozornit na problematiku HIV/AIDS. Vyjádřit svou účast s těmi, kteří jsou nemocní nebo již této chorobě podlehli. Červená stužka je symbolem naděje, že se objeví účinná vakcína, způsob léčby, který zastaví utrpení, a že se zlepší životní podmínky HIV pozitivních lidí. Do Červené stužky se zapojují žáci osmých ročníků.