Schwan Cosmetics

Rozbalte si informace


Firma Schwan Cosmetics od roku 2011 každoročně přispívá sponzorským darem v hodnotě 30 000 Kč na odměňování úspěšných a talentovaných žáků ve vzdělávacích soutěžích. Část daru využíváme i ke zkvalitnění vzdělávání žáků (například k nákupu moderních pomůcek pro výuku).