1.B na hradě Pořešín

Rozbalte si informace


Děti z 1. B ( a 2 děti z 1.A) navštívily v sobotu 3. 6. se svými rodiči hrad Pořešín. Pozval nás tatínek Eli Horákové, který je na tomto hradě kastelánem a spolu s Vlastou Horákovou nám připravili úžasný program (plnění úkolů, prohlídka středověké kuchyně, hledání pokladu atd.)

Moc děkujeme za krásný den.

Fotogalerie

Dana Gallistlová