Kontakty

Rozbalte si informace


Název:  Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
 Adresa:  Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov 
 tel.  380 728 252
 e-mail:  zsplesivec@zsplesivec.cz
 www:  www.zsplesivec.cz
 Číslo účtu:  212082343/0300 ČSOB
 IČO:  00583740
 REDIZO:  600059171
Datová schránka ID bfisst3
 Hospodářka školy:  773 444 586, 380 729 070, hana.nogradyova@zsplesivec.cz  
 Školní jídelna:  773 444 583, 380 728 249, libena.vavrova@zsplesivec.cz  
 Zřizovatel:    Město Český Krumlov

Vedení školy

Mgr. Lukáš Boháč - ředitel školy, lukas.bohac@zsplesivec.cz 773 444 585
Mgr. Petr Ondřich - zástupce ředitele, petr.ondrich@zsplesivec.cz 773 444 587

Školní poradenské centrum

Mgr. Viola Šímová
- výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň, viola.simova@zsplesivec.cz 773 797 475 
Mgr. Miroslav Novák
- metodik prevence, miroslav.novak@zsplesivec.cz 777 481 261, schranka.duvery@zsplesivec.cz

Pracovníci školního poradenského centra mohou poskytovat kontakty na externí odborníky.

Metodici a koordinátoři

Mgr. Dagmar Kopřivová - metodik EVVO, dagmar.koprivova@zsplesivec.cz
Mgr. Petr Ondřich  - ICT správce a ICT koordinátor, petr.ondrich@zsplesivec.cz 773 444 587

Školní družina a školní klub

Bc. Hana Maršánová, DiS. - vedoucí vychovatelka školní družiny a klubu, školní družina - oddělení Opice, hana.marsanova@zsplesivec.cz 778 527 211 
Eliška Tonková, DiS. - školní družina - oddělení Pandy, eliska.tonkova@zsplesivec.cz 778 527 212
Jitka Janoušková - školní klub, jitka.janouskova@zsplesivec.cz 773 444 588
Eva Schwarzová - školní družina - oddělení Mraveniště, eva.schwarzova@zsplesivec.cz 773 444 584

Další kontakty

Hana Nográdyová - hospodářka školy, hana.nogradyova@zsplesivec.cz 773 444 586, 380 729 070 
Liběna Vávrová - vedoucí školní jídelny, libena.vavrova@zsplesivec.cz 773 444 583, 380 728 249
Ing. Lubor Kitzler - pověřenec GDPR, školník, lubor.kitzler@zsplesivec.cz 777 481 262
Radka Čabelová - předsedkyně školské rady, cabradka@gmail.com


Poloha školy

Evropa - Česká republika - Jihočeský kraj - Český Krumlov
Souřadnice vchodu školy podle GPS: 48° 48´ 05,2 severní šířky 14° 18´ 43,9 východní délky


podrobnosti