Rozbalte si informace 

 
 
 Pomáháme školám
Rodiče vítáni
Zelená škola
Edison
Edison
Školní program
 
 
 

Aktuality

24.11.
2022

Vánoční Jarmark

ZŠ Plešivec zve všechny rodiče a přátele školy na Vánoční jarmark, který se bude konat ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 15:00 do 17:00. Podrobnosti viz pozvánka níže. Těšíme se na vás. >

18.11.
2022

Deváté třídy na besedě o Karlu Krylovi

V třetím listopadovém týdnu navštívily deváté třídy Městskou knihovnu v Českém Krumlově. Protože si tento týden připomínáme výročí sametové revoluce, také téma besedy bylo aktuální -Karel Kryl - písničkář. Zajímavé povídání o autorově životě bylo doplněno o ukázky písní a čtení z knih. Někteří žáci si známé texty písní i zazpívali a ještě cestou do školy nám v hlavě zněly jejich melodie. >

16.11.
2022

Halloween na 1. stupni

Ve středu 2. listopadu se to u nás ve škole hemžilo čarodějnicemi, duchy a kostlivci. Ve všech třídách na 1. stupni jsme se totiž rozhodli, že si uděláme halloweenský den. Každá třída se dozvěděla o tradicích tohoto svátku, kde se slaví a jaké symboly to doprovází. Také jsme Halloween porovnávali s našimi Dušičkami. >


15.11.
2022

My v tom Jihočechy nenecháme I

Od 15. listopadu do 15. prosince mají rodiče a zákonní zástupci možnost podávat žádosti o příspěvek z dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I. Podpora je poskytována zejména na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže, na školní stravování, ubytování či na ambulantní a terénní služby. >

10.11.
2022

6.B virtuální a rozšířená realita

V pátek 4. 11. 2022 jsme s 6. B navštívili katedru geografie PF JU v Českých Budějovicích. Deštivé počasí, které nám znepříjemnilo úvod dne, nám plně vynahradil program, který pro nás připravil pan Mgr. Vojtěch Blažek se skupinou svých studentů. Šesťáci se mohli díky virtuálním brýlím a aplikacím AR podívat do nitra lidského těla, procestovat svět nebo prohlédnout noční oblohu i ve dne. >

07.11.
2022

Změna vnitřní řádu školní jídelny

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků na změnu vnitřního řádu školní jídelny. Od 7. 11. 2022 již nebude možné z hospodářských a finančních důvodů odhlašovat obědy do 7:00 v den nemoci žáka. 1. den nemoci žáka může stravu odebrat do jídlonosiče zákonný zástupce žáka. >


Starší aktuality >

Hodnoty školy

Představujeme Vám hodnoty školy, které jsou pro naši školu a práci velmi důležité a které jsou již nedílnou součástí chodu školy, výuky a komunikace s žáky i rodiči.
Naše hodnoty považujeme za součást naší školní kultury.
 

Spolupráce

 • domlouváme se a dohody dodržujeme

Komunikace

 • zdravíme se, nasloucháme si a poznáváme se

Individualizace

 • hledáme a podporujeme potenciál

Tolerance

 • vzájemně se uznáváme

Odpovědnost

 • zodpovídám za svou práci a přemýšlím, co a jak zlepším. Nebojím se udělat chybu.
 • říkám si o pomoc
 • dodržuji společná pravidla
 • přijímám důsledky svého jednání

Důvěra

 • hledáme a vytváříme příležitosti pro společně trávený čas
 • jednáme otevřeně a s pochopením
 • soustředíme se na dobré v nás a mezi námi

Věříme, že naše hodnoty budete respektovat a že nám všem pomohou ke vzájemné spokojenosti.

 


Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme I“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.