Český jazyk

Hlavní stránka >


Procvičování mluvnice

diktaty.ewa
diktaty.cz
cesky-jazyk.okhelp.cz
www.onlinecviceni.cz
http://testy.nanic.cz/testy/cestina/

Souhrnné opakování podle ročníků:
www.skolasnadhledem.cz

Větné členy - příslovečné určení:
vetnecleny.cz
onlinecviceni.cz
ucirna.cz - dole na stránce test
Pravopisne.cz 
Pravopis český - dole na stránce test, ale bez vyhodnocení (musí paní učitelka nebo spolužáci :-)

Větné členy - doplněk
ucirna.cz

Větné členy (bez doplňku):
mojecestina.cz - 1, 23
ucitel.net - větné rozbory (1. strana)
Pravopisne.cz - všechny
Pravopisne.cz - přívlastky
Masarykova základní škola - mzs-vb.cz

Větné členy s doplňkem
ucirna.cz

Souvětí souřadné a podřadné
onlinecviceni.cz
složitá souvětí: zcsol.cz

Procvičování souhrnné (pro SŠ)
pravopisne.cz
umimecesky.cz - originální formou
testy.nanic.cz

Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/
Pravidla českého pravopisu na internetu http://www.pravopis.cz/
Pravidla českého pravopisu, Slovník současné češtiny, Slovník synonym Nechybujte.cz
Pravopis, skladba, větné rozbory, slovesné třídy, věty dvojčlenné a jednočlenné ad., testy z literatury Pravopisně.cz
E-knihy zdarma Jakub Vlk
Literární doupě - on-line knihovna http://ld.johanesville.net/
Encyklopedie 1600 spisovatelů a filosofů    http://literatura.kvalitne.cz/ 
Čtenářův sympatický rádce http://www.ctesyrad.cz/osobnosti
Literatura http://ceskaliteratura.cz/
Český jazyk a literatura aneb studentský underground    http://www.penkavcivrch.cz/cjl/?go=start
Česká čítanka - klasická díla v elektronické podobě http://citanka.cz/
Vševěd - encyklopedie v pohybu http://vseved.cz/