I letos na naší škole proběhne projekt Nanečisto, věnovaný budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Předškoláci mají tedy možnost navštívit svoji budoucí školní třídu, potkat se se svými budoucími spolužáky, s kterými bude pracovat jejich budoucí třídní učitelka.

Cílem projektu je navázání komunikace mezi rodinou a školou.

Co může projekt Nanečisto přinést dětem?

• možnost zvykat si na školu
• seznámit se s budoucí třídní učitelkou, spolužáky, školním prostředím
• zjištění školní připravenosti

Co může projekt Nanečisto přinést rodičům?

• lepší poznání vlastního dítěte (z hlediska temperamentu, jeho školní připravenosti a předpokladů pro zvládání školních požadavků)
• získání důvěry k budoucí učitelce a navázání vzájemné komunikace

Co může projekt Nanečisto přinést učitelům?

• seznámení s budoucími prvňáčky
• navázání kontaktu s rodiči, poznání rodinného zázemí

Struktura projektu

Setkání proběhne v měsíci červnu v odpoledních hodinách. Bližší informace získá rodič od budoucích třídních učitelek. 

Podmínkou účasti je přítomnost rodiče i dítěte, přičemž rodiče se samozřejmě mohou střídat, popř. navštěvovat setkání společně.

Jednotlivá setkání jsou organizována ve dvou blocích:

1. V prvním, tzv. společném, bloku pracují děti pod vedením lektora a třídní učitelky za přítomnosti či přímé účasti rodičů

2. Ve druhém, tzv. odděleném, bloku pracují:

a) rodiče pod vedením lektora
b) děti s třídní učitelkou ve vedlejší třídě