Knihy, které je možné darovat do školní knihovny

Hlavní stránka > Pro rodiče > Knihy, které je možné darovat do školní knihovny >


Seznam možných knih do knihovny - zde najdete seznam titulů, které bychom rádi měli v naší knihovně, ale zatím se je nepodařilo zakoupit (seznam je pravidelně aktualizován podle potřeb)

 

 

Vážení rodiče,


obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Přestože často v médiích slýcháme, že naše děti nečtou a číst nechtějí, já si myslím, že opak je pravdou. Jedinou podmínkou pro to, aby děti rády otevřely knihu a začetly se do příběhu, je nabídka vhodných a zajímavých knih.


I toto je důvod, proč na naší škole probíhají dílny čtení, v nichž si děti čtou knihu dle vlastního výběru. Bohužel knihy jsou drahé a ne vždy si rodina může dovolit nákup nových. Proto se snažím rozšiřovat nabídku školní knihovny a vybírat do ní nové, kvalitní a zároveň čtenářsky lákavé tituly. Na množství výpůjček je vidět, že to opravdu funguje.


Jakým způsobem můžete pomoci Vy? Zakupte knihu, dle vlastního výběru, podle námětů dětí či podle přiloženého seznamu. Do ní můžete napsat věnování nebo zprávu pro dětské čtenáře. Knížku pak doručte do školy, pošlete po synovi/dceři nebo mi napište zprávu a já si ji vyzvednu na dohodnutém místě. Titul zařadíme do knihovny 1. nebo 2. stupně. Kniha by měla být určena dětem a mládeži (6-16 let).


Rozhodnete-li se pomoci, budu velmi ráda já i naši čtenáři.


Díky.
Veronika Kalkušová, učitelka českého jazyka a knihovnice