Adopce afrických dětí

Hlavní stránka >


V roce 2010 se děti zapojily do projektu Adopce afrických dětí. Jeho cílem je zajistit vzdělání dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Takto pomohly zdárně ukončit studia na střední škole Mercyline KEGEGE z Keni. Nyní děti podporují Amadoua Sara Dialla.

Amadouovi je 17 let, žije ve městě Conakry v Guineji. Maminka pracuje jako uklízečka, tatínek je nezaměstnaný. Amadou má deset sourozenců.

http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301248