Adopce afrických dětí

Rozbalte si informace


V roce 2010 se děti zapojily do projektu Adopce afrických dětí. Jeho cílem je zajistit vzdělání dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Děti si osvojily dívku Mercyline KEGEGE z Keni. V loňském školním roce Mercyline ukončila studia na střední škole, proto děti nyní podporují Amadoua Sara Dialla.

Amadouovi je 13 let, žije ve městě Conakry v Guineji. Maminka pracuje jako uklízečka, tatínek je nezaměstnaný. Amadou má deset sourozenců.

http://www.centrumdialog.cz/adopce?dite=301248