Zvýšení stravného od 1. 9. 2020

Rozbalte si informace


Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. § 5 odst. 2 přílohy č. 2 se zařazují žáci (strávníci) do kategorií podle věku ( data narození) do věkových skupin na dobu školního roku - tj. od 1 .9.- 31. 8.

Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit.

Úplata za školní stravování od 1. 9. 2020 dle kategorií:

obědy:

7 - 10 let         25,- Kč
11 - 14 let       29,- Kč
15 a více let   34,- Kč

Upozornění!

Zkontroljte si limit, který máte v bance povolen k inkasu na náš účet a eventuelně si ho navyšte na:

7 - 10 let       700,- Kč
11 - 14 let      800,- Kč
15 a více let   900,- Kč