Zvýšení stravného od 1. 9. 2019

Rozbalte si informace


Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. § 5 odst. 2 přílohy č. 2 se zařazují žáci (strávníci) do kategorií podle věku ( data narození) do věkových skupin na dobu školního roku - tj. od 1 .9.- 31. 8.

Do jídlonosičů se mohou obědy vydat pouze 1. den nemoci dítěte, ostatní dny se musí odhlásit.

Úplata za školní stravování od 1. 9. 2019 dle kategorií:

obědy:

7 - 10 let         24,- Kč
11 - 14 let       26,- Kč
15 a více let    29,- Kč

Upozornění!

Zkontroljte si limit, který máte v bance povolen k inkasu na náš účet a eventuelně si ho navyšte na:

7 - 10 let       650,- Kč
11 - 14 let      700,- Kč
15 a více let   800,- Kč