Volba povolání, učební obory

Hlavní stránka >


Snahou je včasnějším předáním informací vytvořit časový prostor,který mohou rodiče využít ke svému seznámení se s infor. možnostmi, o které se později mohou opřít při hledání vhodného povolání pro své dítě. Cíl – stát se svému dítěti dobrým průvodcem při jeho cestě k volbě povolání.

K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání. Pokud se podaří vytvořit spolupracující dvojici, dítě - rodič,  následně trojici, když si přimyslíme jako spolupracujícího partnera pracovníka školy, pak si můžeme říci, že naše kroky při tvorbě tohoto materiálu měly smysl. V případě nejasností či potřeby konzultace oslovte výchovného poradce školy.

www.infoabsolvent.cz Informační web MŠMT k volbě povolání
www.proskoly.cz On-line testy pro volbu povolání
www.atlasskolstvi.cz Základní informace o školách a učebních oborech
www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání
www.infoabsolvent.cz Jednoduchý vyhledávací program