Český den proti rakovině

Rozbalte si informace


Do tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha (akce je známá také pod názvem Květinový den) jsme se zapojili v roce 2012. Žáci devátých ročníků získávají prodejem odznáčků měsíčku lékařského prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. V loňském školním roce deváťáci přispěli prodejem žlutých kytiček částkou 13 582 Kč.