Vážení rodiče,

v letošním školním roce bude zápis žáků do 1. tříd probíhat v pátek 5. 4. 2024 od 13:00 do 17:00.

Jde o standardní prezenční formu zápisu, kdy se do školy v uvedený čas dostaví zákonný zástupce s budoucím prvňáčkem.

Volné termíny naleznete v Tabulce – Rozpis, kterou průběžně aktualizujeme.

K zápisu se registrujte vyplněním on-line formuláře Zápis do 1. tříd. Vyplněním tohoto formuláře si zvolíte konkrétní čas zápisu viz tabulka výše a nebudete muset čekat, až na Vás přijde řada.

Čas a pořadí při zápisu se nezohledňují při rozhodování o přijetí žáka do 1. třídy.

Žádáme o dodržování zaregistrovaných časů.

 

K zápisu s sebou vezměte:

  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno
  • v případě zájmu o odklad školní docházky – doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Omluvení nepřítomnosti       

Nemůžete-li se ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit, oznamte svou neúčast telefonicky na čísle Vámi vybrané základní školy.

 

Žáci, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu přihlásit k zápisu a platí pro ně stejná kritéria jako pro ostatní.

Plánujeme společné setkání budoucích prvňáčků (projekt Nanečisto) se třídními učitelkami ještě v tomto školním roce.

* Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců,
než nastoupí do školy.

V Českém Krumlově dne 5. 3. 2024

 

Mgr. Lukáš Boháč

ředitel školy