GDPR - zpracování osobních údajů

Hlavní stránka > Škola > GDPR - zpracování osobních údajů >


Základní škola Plešivec, Český Krumlov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

  • prostřednictvím datové schránky, ID DS bfisst3
  • emailem na adrese [email protected] 
  • poštou na adrese Základní škola Plešivec, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Lubor Kitzler, tel. 777 481 262, email: [email protected].