Fyzika

Hlavní stránka >


Laureáti Nobelovy ceny za fyziku http://www.mujweb.cz/...
Paradoxy prostoročasu http://aldebaran.feld.cvut.cz/...
Školská fyzika http://www.kof.zcu.cz/
MFF UK - Fyzikální stránky pro každého http://fyzweb.cuni.cz
Fyzika kolem nás http://www.quido.cz/fyzika/uvod.htm
Prohlídka měsíce (vč. videosekvencí) http://mesic.astronomie.cz/
Optické úkazy v atmosféře http://http://www.volny.cz/trzicky/atmos/index.htm
Optické klamy http://www.vidocq.wz.cz/ind.htm
Stránky věnované kutilům, badatelům, ... http://delta4.webpark.cz
Mechanika na ČVUT http://mechanika.fsid.cvut.cz
Akustika - seminární práce http://www.steiner.cz/david ...
Zajímavé otázky a úvahy z fyziky http://www.frank.cz/cz/petr
Převod fyzikálních jednotek http://www.converter.cz
Česká astronomická společnost http://www.astro.cz
WWW stánky časopisu Vesmír http://www.vesmir.cz
Český hydrometeorologický ústav http://www.chmu.cz/
Fyzika - různé odkazy http://katalog.atlas.cz/vzdelavani/veda/fyzika/
Fyzika je zábava http://www.youtube.com/watch?v=5dVLy6mtzZ0
Fyzikální aplety http://www.walter-fendt.de/ph14cz/
Generátor střídavého proudu http://www.walter-fendt.de/ph14cz/generator_cz.htm
Elektřina a magnetismus http://phet.colorado.edu/simulations/
Jak funguje Temelín http://technet.idnes.cz/...
Encyklopedie energie http://www.simopt.cz/energyweb/
Google Sky - vesmír http://www.google.com/sky/
Sluneční soustava - Slunce http://www.astro.pef.zcu.cz/hvezdy/slunce/
Seminární práce z fyziky http://fyzika.gymnachod.cz/sem/langr/pokusy.html
Fyzikální stránky pro každého http://fyzweb.cuni.cz/ofw.php
Fyzikální pokusy http://www.goncb.cz/fyzika/pokusy2-1.php
Pokusy a otázky http://www.fyzika.webz.cz/index.php?rubrika=1
Videopokusy http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/