DŮLEŽITÉ - Školní družina a klub 2019/2020

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, vzhledem k předpokládanému navýšení počtu žáků ve školní družině (zjištěnému z předběžných přihlášek), které převyšuje zákonem stanovenou maximální kapacitu školní družiny, jsme nuceni ustanovit pro příští školní rok kritéria pro přijetí žáků do školní družiny.

Obdobný postup bude realizován při přijímání žáků do školního klubu.

Kritéria jsou zveřejněna na www stránkách družiny v menu Škola.

Zároveň se mění samotný systém přihlašování i úplata za školní družinu a školní klub. Od příštího školního roku se žáci budou přihlašovat k pravidelné denní docházce do školní družiny i školního
klubu, a proto se sjednotila cena za tato školská zařízení na 750 Kč/pololetí (což představuje stále částku 150 Kč/měsíc). Více informací o úplatě je opět k dispozici na webových stránkách školy.
Přihlášky do školní družiny a školního klubu budou k dispozici ke stažení na stránkách školy. Zahájení přihlašování bude v posledním srpnovém týdnu (konkrétně od středy 28. 8. 2019). Informace o tom,
zda je žák přijat, dostanete prostřednictvím e-mailu, přes sytém Bakaláři či osobně od vedoucí vychovatelky školní družiny (Mgr. Petry Hořejší).

V případě dotazů můžete kontaktovat vedení školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné léto.

Mgr. Lukáš Boháč
ředitel školy