Výše stravného

Hlavní stránka > Jídelna > Výše stravného >


Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.

 Ceny stravného jsou platné od 1. 10. 2022

I. skupina 7–10 let                32,- Kč

II. skupina 11–14 let             36,- Kč

III. skupina 15–a více let      41,- Kč

 

Cizí strávníci                         82,- Kč

Doporučená nastavená výše limitu, který máte v bance povolen k inkasu:

7 - 10 let        800,- Kč
11 - 14 let      900,- Kč
15 a více let   1000,- Kč

cizí strávníci 1800,- Kč