"UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ"

Hlavní stránka >


VYHLÁŠENÍ PROJEKTU ZNALOSTNÍ SOUTĚŽE „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ"

ZŠ škola Plešivec ve spolupráci s městem Český Krumlov vyhlašuje projekt znalostní soutěže „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ." Cílem celého projektu je připomenout si výročí zapsání města Český Krumlov na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Znalostní soutěž je určena pro žáky II. stupně, kteří musí úspěšně absolvovat její 4 části.

Podrobnější informace nalezente na: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/unesco_20_let_20111002202656.xml 

 

Studijní materiál pro žáky zapojené do projektu

 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA UNESCO A WORLD HERITAGE

Ve čtvrtek 10. 11. se žáci zapojení do projektu znalostní soutěže zúčastnili přednášky v Městském divadle. Slovo si vzala místostarostka Ing. Jitka Zikmundová, která žáky zasvětila do základních informací o organizaci UNESCO (proč a kdy bylo založeno, jaké místa či památky jsou do seznamu UNESCO zapsány, jak se při zapsání postupuje, jaké jsou podmínky tohoto zapsání, atd.). Dalším přednášejícím byl ředitel NPÚ Mgr. Petr Pavelec. Ten nám velice zajímavým způsobem přiblížil problematiku vnější i vnitřní rekonstrukce Státního hradu a zámku Český Krumlov.
Přednáška byla pro žáky jistě velice přínosná, o čemž svědčí i fakt, že mnozí z nich si poctivě dělali poznámky, a dokázali nám tak, že je tato problematika opravdu zajímá.

Prohlídka města Český Krumlov

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/prohlidky_mesta_unesco20111122153618.xml

Tisková zpráva 11. ledna 2012

Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO

 

UKONČENÍ PROJEKTU UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ

Na konci února se žáci zapojení do projektu zúčastnili jeho poslední části - znalostního kvízu. Po opravení testu bylo jasné, že nic neponechali náhodně a na kvíz se pilně připravovali. Těch nejlepších však mohlo být jen 7 - 7 z nich totiž bylo odměněno v Městském divadle ve středu 7. 3. tou nejlepší možnou odměnou. Tam si totiž nejenom zrekapitulovali, čím vším prošli za posledních několik měsíců, ale hlavně se dozvěděli to, na jaký výlet vyrazí v půlce dubna - na týdenní výlet do Paříže. Odměněni však byli všichni, kteří se projektu zúčastnili - pamětním listem a sladkou odměnou. Já bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří žákům českokrumlovských škol umožnili účast na projektu a také pogratulovat jeho výhercům. Více informací (včetně fotografií) o testu i slavnostním vyhlášení naleznete v následujících odkazech:

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/vysledky_souteze_unes-co_vis_a_znas.xml

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/unesco_pro_mladou_generaci_kviz.xml

Fotogalerie

Jana Ambrůžková