Vyjádření zaměstnanců školy ke stávce 27. 11. 2023

Hlavní stránka > Hlavní stránka > >


Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o důvodech, proč se všichni zaměstnanci školy (kuchařky, uklízečky, školník, účetní, vychovatelky, asistentky pedagoga i učitelé) rozhodli připojit ke stávce 27. listopadu 2023.


20.11.2023

Věřím, že naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.

V zájmu společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu vzdělávání.

Jedná se především o:

  • dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství
  • nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol
  • avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti
  • snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax) - to se dotkne především škol, jež dané hodiny využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (půlení tříd na výuku jazyků, tandemovou výuku apod.).
  • další nesystémové změny negativně ovlivňující chod škol (například snížení objemu peněz na pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

 Vážení rodiče, chápeme možné problémy, které vzniknou stávkou. Výše zmíněné body jsou však velmi alarmující a považujeme za naši profesní povinnost se touto formou ozvat.

Proto jsme se rozhodli stávku jako ZŠ Český Krumlov Plešivec 249 podpořit a dne 27. 11. 2023 zůstane škole zcela uzavřena.

Chtěli bychom Vás požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Za celý tým ZŠ Plešivec Český Krumlov

Mgr. Lukáš Boháč, ředitel školy