Výsledky Květinového dne

Hlavní stránka > Hlavní stránka > >


Také jste zvědaví, jak dopadl Květinový den? Jak si naši žáci vedli? Byla charitativní akce úspěšná?


15.05.2023

Posuďte sami. Deváťáci prodali 811 žlutých kytiček a získali finanční prostředky v hodnotě 21 197 Kč. Ty se použijí na zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu, vybavení onkologických center, nádorovou prevenci.

Žákům devátých tříd moc děkuji. Líbilo se mi vaše nasazení pro dobrou věc. Děkuji také všem dětem a dospělým, kteří si kytičku zakoupili.

Fotogalerie

Jitka Novotná