Historie

Hlavní stránka >


Škola byla slavnostně otevřena 3.září 1979. Za tehdy úctyhodnou částku 17 miliónů korun byla vybudována třináctitřídní škola, kterou tvořily pavilony I. a II.stupně, pavilon mimoškolní výchovy a stravovací pavilon, odborné učebny a tělocvična.

 V prvním školním roce do 12 tříd chodilo více než 300 žáků a žákyň především ze sídliště Plešivec a z Nového Spolí.

Tavírna

K podstatné změně v organizaci školy došlo ve školním roce 1983-84, kdy základní škola na Plešivci byla sloučena se základní školou Tavírna a převzala její název. V budově na Plešivci byly pouze třídy prvního stupně a to celkem 16 (po čtyřech v každém ročníku). Plešiveckou školu v tomto školním roce navštěvovalo 465 žáků. Třídy z druhého stupně zůstaly ve školní budově na Tavírně.

Ve školním roce 1989-90 dochází opět ke změně. Základní škola Tavírna je zrušena a všichni žáci přešli do ZŠ na Plešivci. V té době zde bylo 21 tříd s 558 žáky.

Změny ve společnosti v listopadu 1989 vytvořily vhodný prostor pro změny ve výchově a vzdělávání. Začíná se vyučovat německý jazyk a angličtina, škola postupně získává počítačové vybavení pro výuku informatiky a stálou pozornost věnuje zlepšování podmínek pro různá sportovní odvětví a mimoškolní zájmovou činnost. Počet tříd se snížil na sedmnáct, počet žáků se pohybuje kolem 400.