Knihovna

Hlavní stránka >


Školní knihovna obsahuje cca 5 000 knih a je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Žákovská pak ještě na knihy pro 1. stupeň a tituly pro 2. stupeň. Ty slouží především pro dílny čtení a k půjčování domů. Novinky a důležité informace si děti mohou přečíst na nástěnce knihovny u hlavního vchodu vpravo. Pokud byste chtěli do knihovny darovat knihy a rozšířit tak náš fond, budeme velmi rádi.

Žákovská obsahuje beletrii přitažlivou pro děti a mládež, komiksy a také populárně-naučnou literaturu, kterou si děti mohou půjčit domů. Knihy jsou pravidelně doplňovány podle potřeb žáků a obsahují nejnovější, často i oceňovanou literaturu pro mládež. Jsou členěny podle žánrů.

Součástí čtenářského fondu jsou také třídní knihovničky na 1. stupni a čtenářské koutky umístěné na chodbách. V nich zatím máme spíše knihy starší či časopisy. Věříme, že postupně se budou knihovničky rozrůstat tak, aby děti mohly co nejvíce času věnovat i čtení.

Učitelská část obsahuje především odbornou literaturu. Knihy jsou evidovány v elektronické databázi knih a jsou opatřeny čárovým kódem pro snazší evidenci a přehled čtenářů o knihách, které knihovna obsahuje.

Výpůjční doba pro žáky

PO 13:00-14:00
ČT 14:00-15:00

 

Správkyně knihovny: Veronika Kalkušová

Knihovna cizích jazyků

Vznikla za finanční pomoci International Book Bank, Velvyslanectví Velké Británie, řady sponzorů z řad rodičů a finančních prostředků školy. Obsahuje kolem 4000 titulů. Většina knih je v anglickém jazyce a část v jazyce německém. Kromě slovníků, encyklopedií, gramatických příruček, učebnic a dalších naučných knih z oblasti historie, kultury, zeměpisu, přírodopisu, hudební vědy, matematiky atd. zde učitelé i žáci najdou širokou škálu beletristické literatury různých jazykových úrovní od nejjednodušších pohádek až po knihy významných klasiků staré anglické literatury. Tuto bohatou nabídku doplňují časopisy a knihy s audio nahrávkami v různých úrovních slovní zásoby.

 Žáci i učitelé zde mohou pracovat v rámci výuky a doplňovat si samostudiem své znalosti v oblasti jazyka. Učitelé tak vytváří u žáků zájem porozumět cizí řeči v širším jazykovém kontextu. Žáci se učí vyhledávat vhodné informace a propojovat získané poznatky, které využijí k lepší cizojazyčné komunikaci a souvislejšímu samostatnému projevu. Volný přístup k informacím je učí daleko lépe pochopit smysl a cíl učení, porozumět přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému sdělení, poznat kulturu zemí příslušné jazyk. oblasti, respektovat odlišné kulturní hodnoty jiných národů.

Výpůjční doba

Po    14:00 - 14:30
St    14:00 - 15:00

 

Provozní a výpůjční řád knihovny cizích jazyků

 

Správce jazykové knihovny: Markéta Návratová 

 

Městská knihovna v Českém Krumlově

Víte kam dál?

Pokud máte další dotazy na provoz školní knihovny, můžte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Kontaktní formulář