Podpora environmentálního vzdělávání v plešivecké základní škole

Hlavní stránka >


Na projekt s tímto názvem jsme v roce 2014 získali z grantového programu Jihočeského kraje bezmála 20.000,- Kč. Peníze byly využity na pořízení materiálu a přístrojů pro přírodovědný kroužek, který pracuje na 1. stupni, část finančních prostředků posloužila na údržbu dendrologické stezky v areálu školy a na úhradu části nákladů na pobyt třetích tříd v centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích.

Jihočeský kraj poskytl tuto finanční podporu z grantového programu s názvem „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty".