V úterý 6. října vysázela třída 6.A 200 stromků do lesní školky. Celý den proběhl díky panu Štollovi, který spolu se svými kolegy dětem ukázal, jak se stromy správně sází a jak o ně pečovat.


13.10.2020

Žáci pracovali s velkým nasazením a odměna v podobě opékání buřtů a výborných koláčů od paní asistentky V. Ondřichové je neminula. Po občerstvení se žáci vydali na procházku lesem, kde pan Štoll vysvětlil práci lesní správy a fungování lesního ekosystému. 

Za organizaci celého dne velmi děkujeme.

Mgr. Lucie Kadlecová

Fotogalerie