Ars Electronica Center

Rozbalte si informace


Ve čtvrtek 19. 12. 2019 vyjeli sedmé ročníky v rámci výuky fyziky do sousedního Rakouska, konkrétně do Linze. Cílem návštěvy byl Ars Elektronika Center, tedy centrum umění a budoucnosti. Je to prostředí, ve kterém jsme se přenesli do možné technologické budoucnosti. Viděli jsme zajímavé exponáty a metody postavené na využití informačních technologií.

Například k nám promlouval obraz Mony Lisy, viděli jsme klavír, který dokázal hrát bez klavíristy, řadu abstraktních hudebních nástrojů i uměleckých děl.   Zajímavá byla i 8K projekce, prostřednictvím které jsme se vydali do vesmíru a nebo mohli sledovat jízdu snowbordistů ve vrcholcích zasněžených hor.
A samozřemě jsme po projití expozic nezapomněli navštívit vánoční trhy.
Měli jsme tak možnost během jednoho dne uskutečnit pomyslnou cestu od budoucích technologií až po řemeslné umění našich předků zprostředkované na stáncích trhů.
Ing Pavel Lukášek
Fotogalerie