Beseda o AIDS

Rozbalte si informace


Dne 18. 10. proběhla na naší škole beseda pro žáky 9. tříd o problematice HIV/AIDS.

Beseda navazovala na sbírku Červená stužka, které se deváťáci v loňském roce zúčastnili a pro Českou společnost AIDS pomoc získali částku 7 563 Kč.  

Lektorka Alena Kloučková žákům objasnila odborné pojmy, seznámila je se způsoby přenosu, možnostmi ochrany, testováním, léčbou, ale i s historií tohoto smrtelného onemocnění a povinnostmi HIV pozitivních. Přednáška byla proložena krátkými dokumenty, grafy a statistikami. Určitě nejvíc na žáky však zapůsobil osobní příběh paní Aleny, která otevřeně hovořila o problémech, které s HIV pozitivitou nastanou.

 

Jitka Novotná