Deváté třídy na besedě o Karlu Krylovi

Rozbalte si informace


V třetím listopadovém týdnu navštívily deváté třídy Městskou knihovnu v Českém Krumlově. Protože si tento týden připomínáme výročí sametové revoluce, také téma besedy bylo aktuální -Karel Kryl - písničkář. Zajímavé povídání o autorově životě bylo doplněno o ukázky písní a čtení z knih. Někteří žáci si známé texty písní i zazpívali a ještě cestou do školy nám v hlavě zněly jejich melodie.

A jak žáci reflektovali K. Kryla?

„ Demokracie, rebel, bojovník, svoboda slova, odvaha, kritik, písničkář…“

„ Z besedy jsem si zapamatoval citát, že DEMOKRACIE není samozřejmost a že se musí hlídat.“

„Kryl mi nebyl sympatický, ale písničku Anděl má ráda.“

„ Zajímalo mě povídání z té doby, o tom, co se dělo.“

„ Pěkné prostředí, dobré písně.“

 Eliška Rolníková a žáci 9. tříd

Fotogalerie