Dne 28. 6. proběhl na prvním stupni naší školy projekt Finanční gramotnost.

Rozbalte si informace


Cílem bylo děti seznámit s různými činnostmi v oblasti finanční gramotnosti. Připraveno bylo 26 stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Ve skupinkách spolupracovali žáci 1. – 4. tříd. S organizací velmi obstojně pomáhali žáci z 5. a 8. tříd. Za plnění úkolů děti obdržely fazole, za které si na konci mohly zakoupit zajímavé předměty. Akce se velmi vydařila.

Děkujeme všem rodičům, kteří škole věnovali předměty k zakoupení. Bez Vaší pomoci by se projekt
nemohl uskutečnit.

Pavla Karlíčková, Martina Kalivodová

Fotogalerie