Exkurze 9. tříd do JE Temelín

Rozbalte si informace


V pátek 11. 9. navštívili žáci 9. tříd v rámci výuky fyziky Informační centrum jaderné elektrárny Temelín, aby se seznámili s provozem elektrárny, bezpečností, radioaktivitou a jadernou fyzikou.

Na úvod navštívili žáci kinosál s 3D technologií, kde se žáci v prvním bloku seznámili s radioaktivitou, štěpnou reakcí i s neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji výroby elektrické energie. V druhém bloku se aktivně žáci účastnili virtuální prohlídky elektrárny a okolí, seznámili se jednotlivými částmi elektrárny, jejich funkcí i s principem fungování elektrárny a jejím dopadem na životní prostředí i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti.

V jednotlivých částech expozic se žáci seznámili, jak je vlastní téma jaderné energetiky spojeno s příbuznými a sousedními obory - s pojmem energie, s různými možnostmi získávání jejích vhodných forem i s historickými a fyzikálními souvislostmi (sál č. 1, 2). Větší pozornost je pak věnována energii ukryté v hmotě - energii jaderné, principům jejího uvolňování (sál č. 3) a nakonec i celému palivovému cyklu (sál č. 4).

Další část expozice je věnována temelínské elektrárně, jejímu okolí (sál č. 5), funkčnímu uspořádání, nejdůležitějším zařízením a tématům vztahujícím se k provozu elektrárny (sál č. 6).

Na prostorových modelech si žáci prohlédli zastavovací plán, který představuje rozmístění provozních objektů v areálu elektrárny, hlavní výrobní blok, který v řezu ukazuje nejdůležitější zařízení, jaderný reaktor, který tvoří hlavní část primárního okruhu i jaderné palivo, které se v reaktoru štěpí.           

Kromě toho se žáci seznámili s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC nebo si vyzkoušet provozovat výrobní blok na počítačovém simulátoru.

Po návštěvě Infocentra si žáci ještě prošli ptačí stezku v okolí, kde se mohli prostřednictvím informačních tabulí a maket ptáků, umístěných na stromech a keřích, seznámit s ptactvem žijícím v našem okolí.

Fotogalerie