Festival pedagogické inspirace

Rozbalte si informace


Od 22. do 23. listopadu 2019 se v ZŠ Kunratice v Praze uskutečnil Festival pedagogické inspirace, kterého se zúčastnili všichni učitelé a asistenti naší školy.

Hlavní myšlenkou akce je vytvořit příležitost ke sdílení zkušeností a přinést praktické tipy a inspiraci pro výuku. 129 praktických dílen pro více než 800 pedagogů z celé republiky připravili učitelé škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Dílny byly zaměřené na čtenářskou, digitální a matematickou gramotnost, různé metody a formy učení, kulturu podporující učení a rozvoj osobnosti. Součástí programu byla i prezentace škol, tržiště nápadů, večerní čtení a prezentace vystavovatelů učebních pomůcek, učebnic, her.

Z naší školy si pro ostatní pedagogy připravili dílny Dáša Kopřivová (Rodičovské schůzky trochu jinak), Zdeňka Sekaninová a Dáša Kopřivová (Výtvarka a texty...Proč ne?), Cyril Přibyl (Fotografie a Fake news), Viola Šímová a Helena Vávrová Menoščíková (Systém výuky českého jazyka na druhém stupni).

Myslím, že každý z nás v Kunraticích „nasbíral“ spoustu zkušeností, nápadů, inspirací a praktických tipů pro výuku.

 Jitka Novotná

Fotogalerie