Forma výuky v období mimořádného opatření

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, vzhledem k mimořádnému opatření vlády a zákazu přítomnosti žáků ve škole bude výuka žáků probíhat v domácím prostředí. Obsah učiva bude žákům předáván následujícím způsobem:

  1. obecné informace a téma výuky budou předávány prostřednictvím týdenních plánů na stránkách školy
  2. konkrétní učivo (výukové a podpůrné materiály, interaktivní cvičení, on-line učebnice, výukové zdroje a portály, návodná řešení, pracovní listy apod.) budou žákům zasílány na jejich školní e-maily. Vedení školy dává v tomto směru důvěru učitelům, jaké formy zvolí. Respektujte prosím zvolenou formu výuky, v případě dotazů kontaktujte přímo konkrétního učitele.

V případě, že žáci nemají možnost internetu (popřípadě práce na počítači) kontaktujte konkrétního učitele a domluvte si s ním předání materiálů v tištěné podobě. Žáci mají samozřejmě možnost vyzvednout si učebnice a sešity ve škole.

Vzniklá situace je složitá pro Vás, žáky i nás učitele, proto Vás žádáme o spolupráci při vzdělávání Vašich dětí. Škola bude zajišťovat výukové a podpůrné materiály v maximální výši (individuální konzultace, zpětné vazby žáků i rodičů, kontrola vypracování výukových materiálů), nicméně zodpovědnost za studium je na žácích, potažmo Vás rodičích. Po návratu do školy se na dané učivo naváže.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že toto těžké období společně zvládneme.

Vedení školy ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249