Hodina Tv ve 4. B

Rozbalte si informace


V hodině tělesné výchovy si děti ze 4. B vyzkoušely akrobatické cvičení - tzv. "lidské pyramidy".

Lidské pyramidy jsou geometrické obrazce tvořené cvičenci pomocí různých akrobatických prvků.

Vytvořit pravou a nefalšovanou lidskou pyramidu je fyzicky poměrně náročné, přestože to tak na první pohled nemusí vypadat. Čtvrťáci však dokázali, že na to mají, a rozhodně zaslouží velkou pochvalu.

 Fotogalerie

Jitka Novotná