Hodnocení žáků na vysvědčení

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, vzhledem k blížícímu se konci školního roku zveřejňujeme informace o způsobu závěrečného hodnocení žáků na vysvědčení. Při sestavování kritérií závěrečného hodnocení jsme zohlednili všechny skutečnosti, které plynou z mimořádné situace, která nás všechny potkala.

Závěrečné hodnocení za druhé pololetí bude na naší škole probíhat následovně:

  1. Žáci 1. až 3. tříd budou hodnoceni slovně beze změny tak, jak je uvedeno v příloze školního řádu – Hodnocení žáků 
  1. Žáci 4. až 9. tříd budou hodnocení známkou. 

Výsledná známka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 z profilových (nevýchovných) předmětů zohlední:

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10 března 2020),

- podpůrně budou využity podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci zúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (po obnovení provozu – týká se pouze 1. až 5. tříd)

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 Výsledná známka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 z výchovných předmětů zohlední:

  - podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10 března 2020),  

  - podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

  

Mgr. Lukáš Boháč

ředitel školy