Vážení rodiče, na základě metodického pokynu hlavní hygieničky České republiky a mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Vás informujeme, že improvizovaná ochrana nosu a úst např. šátek, šála, látková rouška není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Tou jsou pouze jednorázová chirurgická rouška, nanorouška a respirátor.


24.02.2021

Naším společným cílem je udržení prezenční výuky, a proto vás žádáme o vybavení dětí jednorázovou rouškou od pondělí 1. 3. 2021.

Škola pro děti zajistila určitý počet jednorázových dětských roušek pro případ zapomenutí nebo poškození roušky.

V případě výskytu Covid–19 ve třídě, bude situace posuzována hygienou. Pokud ta zjistí, že výše uvedený pokyn nebyl dodržen, hrozí karanténa jednotlivci, případně celé třídě.

Chápeme přetrvávající složitou situaci, ale vzhledem k dosavadní výborné vzájemné spolupráci věříme, že to společně opět zvládneme. V případě potřeby kontaktujte vedení školy.