Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 >


Vážení rodiče, vzhledem k opatření vlády Vás informujeme o organizaci provozu naší školy od 12. 4. 2021.


07.04.2021

Pro žáky 2. stupně se zatím nová opatření netýkají. Žáci se budou nadále vzdělávat distančně (z domova) jak doposud dle stanoveného rozvrhu.

Pro žáky 1. stupně platí následující:

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat ve škole třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A a 5.B.

Žáci budou docházet do školy dle stálého rozvrhu v běžném provozu školy.

Obědy budou žákům přihlášeným ke stravování při prezenční výuce automaticky přihlášeny.

 

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se budou distančně vzdělávat z domova třídy: 3.A., 3.B, 3.C, 4.A. a 4.B.

Žáci se z domova budou vzdělávat dle stanového režimu jako doposud.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům, kteří jsou doma, oběd odhlásili. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné pouze vyzvednout do jídlonosičů v čase od 11:30 do 13:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

Od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 si třídy formu vzdělání vymění:

prezenčně se budou vzdělávat ve škole třídy: 3.A., 3.B, 3.C, 4.A. a 4.B.

distančně se budou vzdělávat z domova třídy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A a 5.B.

 

Organizace vstupu do školy, výuky, odchodu ze školy a testování žáků

Ranní i odpolední družina pro žáky v prezenční výuce bude z kapacitních důvodů poskytována pouze pro PŘIHLÁŠENÉ žáky 1. až 4. tříd. Žáci budou po celou dobu v oddělených skupinách dle jednotlivých tříd (nikoli ročníků). V pondělí a čtvrtek se budou družinoví žáci sami testovat po příchodu do družiny pod dohledem vychovatelky.

Žáky před školou vyzvedne učitel podle následujícího harmonogramu. Prosíme o dodržení času, abychom předešli nežádoucímu shromažďování osob.

Od 12. 4. a každý lichý týden                                     Od 19. 4. a každý sudý týden

1.A, 2.A – 7:40 hod                                                     3.A, 3.B a 4.B – 7:40 hod

1.B, 2.B – 7:50 hod                                                     3.C a 4.A – 7:50

5.A, 5.B – 8:00 hod

 

Testování žáků:

Každé pondělí a čtvrtek po přezutí a převlečení se žáci s učitelkou odeberou do své třídy, kde pod dohledem učitelky se sami žáci otestují neinvazivními antigenními testy. Důvěřujeme žákům i učitelkám, že testování zvládnou bez jakýchkoliv potíží. V každé třídě je přítomna navíc i asistentka pedagoga. Proto si myslíme, že účast rodiče při testování není nutná (i vzhledem k hygienickým a organizačním důvodům a opatřením).

Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces a nejedná se o zdravotnický výkon. Použité testy žáci vyhazují do připraveného pytle. Během 1. hodiny proběhne sběr pytlů ze tříd (školník, uklízečky). Video návod k postupu testování k shlédnutí zde.

V případě pozitivního testu žáka, odvádí dotčeného učitelka do izolace a neprodleně informuje vedení školy, které ve spolupráci s KHS zajistí další postup (informace rodičům – vyzvednutí žáka, informovat lékaře dítěte, objednat se na PCR test) viz. schematický postup v příloze: O testování - diagram.

Žák, který nebyl v pondělí nebo ve čtvrtek z důvodu absence testován, bude otestován v kanceláři školy ihned po příchodu do školy a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.

Pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 90 dní, nebude pro něj testování povinné.

Odmítnutí testu:

Pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne testování, pak není možné, aby byl žák osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že žák není nemocen COVID-19. Tito žáci budou z prezenčního vzdělávání omluveni. Škola nemá povinnost těmto žákům zajistit distanční výuku (v týdnu prezenční výuky třídy), přesto bychom individuálně hledali způsob vzdělávání těchto žáků. Situace je obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud žák testování odmítne, bude se jednat de facto o omluvenou absenci.

Výuka bude probíhat plně podle standartního rozvrhu hodin. Žáci musí mít po celou dobu výuky (včetně výuky venku) a při pohybu po škole (i o velké přestávce před školou) nasazené jednorázové roušky (látkové již nebudou akceptovány). Škola má k dispozici dětské jednorázové roušky pro případ zapomenutí či poškození. Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně ve 2 ks.

 

Další hygienická opatření:

  • Časté větrání tříd
  • Organizace výuky venku (při přesunech roušky, při výuce venku a zachování rozestupů 2 m být roušky nemusí)
  • Časté mytí a dezinfekce rukou
  • Dezinfekce tříd UV lampou s ozonovačem
  • Dodržování homogenity tříd

 

V případě dotazů a upřesnění nás neváhejte kontaktovat. Přejeme vám všem klid do následujících dní, zdraví a dobrou náladu.


O testování - diagram (225.273KB)