Informace k třídním schůzkám

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky a besedu s vedením školy, které se budou konat ve čtvrtek 10. 9. dle harmonogramu níže. Vzhledem k současné situaci Vás žádáme, abyste po vstupu do školy používali po celou dobu ochrannou roušku.

Abychom s jistotou zamezili tomu, že se na besedu s vedením školy dostaví méně než 100 lidí a zároveň dali rodičům možnost účastnit se třídních schůzek na 1. i 2. stupni, budou třídní schůzky organizovány takto:

16:00 – beseda s vedením školy a rodiči žáků 1. stupně v jídelně

16:30 – třídní schůzky 1. stupně v jednotlivých třídách

16:30 – beseda s vedením školy a rodiči žáků 2. stupně v jídelně

17:00 – třídní schůzky 2. stupně v jednotlivých třídách

18:00 – pro rodiče žáků 1. tříd, nově příchozích žáků a zájemců - seznámení s registrací a používáním Školního programu - online pokladna, Bakalářů - žákovská knížka, Strava.cz

Po třídních schůzkách proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců. Více informací a hlasovací lístky Vám poskytnou třídní učitelé na schůzkách.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem vedení školy