Nejlepšími sportovci školy se v letošním školním roce stali Ema Boháčová (7. B), Kateřina Berková (9. A), Patrik Fencl (7. A) a Oliver Hlavnička (9. A).


29.06.2022

Všichni žáci z 2. stupně plnili v průběhu školního roku při hodinách tělesné výchovy celkem 14 testů z volejbalu, košíkové, atletiky a gymnastiky.

Výsledky:

Mladší žákyně:

  1. místo: E. Boháčová, 2. místo: N. Biňovská, 3. místo: J. Bohdalová

Starší žákyně:

  1. místo: K. Berková, 2. místo: F. Vejnarová, 3. místo: K. Bohdalová

Mladší žáci:

  1. místo: P. Fencl, 2. místo: M. Steinocher, 3. místo: M. Janíček, Š. Lukášek

Starší žáci:

  1. místo: O. Hlavnička, 2. místo: M. Korytar, 3. místo: M. Smutek

Jitka Novotná