Obecné informace k provozu školy od 1. 9. do 9. 9.

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Obecné informace k provozu školy od 1. 9. do 9. 9. >


Milí žáci a vážení rodiče, 1. září začíná nový školní rok. Vaši učitelé, asistenti, vychovatelé i ostatní zaměstnanci školy se na vás již těší. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce. Věříme, že tento rok nás snad "nezavřou".


25.08.2021

Naše škola je připravena zahájit svou činnost podle manuálu MŠMT s ohledem na prostorové a personální možnosti školy.

S podrobnými pokyny k provozu a testování se seznamte zde: Pokyny k provozu školy a testování

Máme zajištěno dostatek dezinfekčních a ochranných pomůcek, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s provozem školy a postupem v případě podezření nebo výskytu viru Covid-19. 

Důležitá bude spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci. Prosíme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu, ...). Žákům s příznaky onemocnění nebude umožněn vstup do školy, zákonní zástupci budou kontaktováni školou a informování o dalším postupu. V případě zjištění příznaků onemocnění během dne, budou zákonní zástupci taktéž školou informováni o této skutečnosti a vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy. V této souvislosti vyžadujeme, aby každý žák měl k dispozici alespoň jednu roušku, hygienicky uloženou k případnému použití.

Z důvodu rizika možné nákazy virem Covid-19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze ve výjimečných případech. V takových případech se rodiče ohlásí u vedení školy.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení školy.

Přejeme Vám klidný vstup do nového školního roku.