Oko musí vidět a ruka si musí sáhnout ...

Rozbalte si informace


říkávál jeden můj profesor na vysoké škole. Držím se jeho rady. Můžeme se dívat ve fyzice na prezentace a videa, můžeme si ale také sáhnout. K tomu jsme nakoupili pro výuku elektrických jevů nové soupravy. Máme tak možnost naučit se sestavovat elektrické obvody a potřebné znalosti, jevy a souvislosti si odvozujeme sami. A tak nás dokonce může fyzika i bavit.

Pavel Lukášek

Fotogalerie