Organizace prvního týdne školního roku 2021/2022

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Organizace prvního týdne školního roku 2021/2022 >


Ve středu 1. 9. bude výuka pro 2.–9. třídy zahájena běžným způsobem. Vyučování bude ukončeno po 1. vyučovací hodině. Obědy se vydávají od 10 do 12 hodin. Pokud žák 1. září nepůjde na oběd, nezapomeňte mu ho odhlásit.


25.08.2021

Žáci 1. tříd i se zákonnými zástupci se sejdou v 8:15 před školou, kde po společném zahájení odejdou se svou třídní učitelkou do tříd. Zákonným zástupcům žáků 1. tříd bude tento slavnostní den vstup do školy výjimečně umožněn. Ve třídách proběhne mimo jiné i zápis dětí do školní družiny a následně budou mít rodiče možnost přihlásit dětem obědy.

Přihlášky do školní družiny a školního klubu žákům ostatních tříd rozdají 1. den třídní učitelky. Vyplněné přihlášky odevzdávají žáci třídním učitelkám. Případné dotazy směřujte na vedoucí školní družiny.

Od čtvrtka 2. 9. do pátku 3. 9. bude probíhat zkrácená výuka - třídnické hodiny, pravidla chování a hygieny vzhledem ke Covid-19,  apod.

Konec vyučování a odchod na oběd proběhne dle následujícího harmonogramu:

1. a 9. třídy 10:50
2. třídy    11:10
3. třídy 11:25
4. a 5. třídy 11:40
6. a 7. třídy 12:00
8. třídy 12:15

Od pondělí 6. 9. bude výuka probíhat standardně dle rozvrhu.

Více informací naleznete v týdenních plánech jednotlivých tříd, popřípadě se obracejte s dotazy na vedení školy.