Organizace prvního týdne školního roku 2022/2023

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Organizace prvního týdne školního roku 2022/2023 >


Milí žáci a vážení rodiče, 1. září začíná nový školní rok. Vaši učitelé, asistenti, vychovatelé i ostatní zaměstnanci školy se na vás již těší. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce.


22.08.2022

Ve čtvrtek 1. 9. bude výuka pro 2.–9. třídy zahájena běžným způsobem. Vyučování bude ukončeno po 1. vyučovací hodině. Obědy se vydávají od 10 do 12 hodin. Pokud žák 1. září nepůjde na oběd, nezapomeňte mu ho odhlásit.

Žáci 1. tříd i se zákonnými zástupci se sejdou v 8:15 před školou, kde po společném zahájení odejdou se svou třídní učitelkou do tříd. Zákonným zástupcům žáků 1. tříd bude tento slavnostní den vstup do školy  umožněn. Ve třídách proběhne mimo jiné i zápis dětí do školní družiny a následně budou mít rodiče možnost přihlásit dětem obědy.

Přihlášky do školní družiny a školního klubu žákům ostatních tříd rozdají 1. den třídní učitelky. Vyplněné přihlášky odevzdávají žáci třídním učitelkám. Případné dotazy směřujte na vedoucí školní družiny.

V pátek 2. 9. bude probíhat zkrácená výuka - třídnické hodiny.

Konec vyučování a odchod na oběd proběhne dle následujícího harmonogramu:

1. a 9. třídy 10:50
2. třídy    11:10
3. třídy 11:25
4. a 5. třídy 11:40
6. a 7. třídy 12:00
8. třídy 12:15

Od pondělí 5. 9. bude výuka probíhat standardně dle rozvrhu.

Více informací naleznete v týdenních plánech jednotlivých tříd, popřípadě se obracejte s dotazy na vedení školy.