Vážení rodiče, vzhledem k opatření vlády Vás informujeme o organizaci provozu naší školy.


09.10.2020

Pro žáky 1. stupně se nová opatření netýkají. Žáci budou docházet do školy dle stálého rozvrhu v běžném provozu školy. Nemění se ani provoz všech školních družin.

V daném období (12. 10. až 23. 10.) budou zrušeny veškeré školní zájmové kroužky, výuka plavání a bruslení. Místo výuky plavání budou mít 4. třídy hodiny TV (neplavecký rozvrh).

Pro žáky 2. stupně platí následující:

Od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 se budou prezenčně vzdělávat ve škole třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A a 7.C.

Žáci budou docházet do školy dle stálého rozvrhu v běžném provozu školy.

Od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat z domova třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B.

Žáci se budou vzdělávat dle upraveného rozvrhu (viz Bakaláři). Povinnost žáka je se v daných hodinách on-line připojit k výuce z domova. On-line výuka je pouze jedna část vzdělávání. Druhou částí je vypracování výukových materiálů a zasílání zpět dle pokynů učitele prostřednictvím Google učebny.

On-line výuka bude sloužit k upřesnění látky, výkladu nové látky apod. Neznamená to tedy, že se žáci budou vzdělávat pouze podle upraveného rozvrhu v on-line výuce s učitelem, ale i samostatně vypracovávat zadané výukové materiály v Google učebně. V případě nepřítomnosti žáka na on-line výuce bude třídní učitel vyžadovat omluvení a zdůvodnění absence žáka od zákonného zástupce přes Bakaláře.

Bližší informace k organizaci distanční výuky a povinnostech učitele, žáka, rodiče a upravený školní řád vzhledem k povinnostem a náležitostem uzákoněné distanční formy vzdělávání posíláme v příloze.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům, kteří jsou doma, oběd odhlásili. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné vyzvednout do jídlonosičů nebo sníst na místě v čase od 13:00 do 13:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

Od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 si třídy formu vzdělání vymění:

prezenčně se budou vzdělávat ve škole třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B

distančně se budou vzdělávat z domova třídy: 6.A, 7.A, 8.A, 9.A a 7.C

 

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Škola, školní jídelna a školní družiny budou mimo provoz.

 

V případě dotazů a upřesnění nás neváhejte kontaktovat. Přejeme vám všem klid do následujících dní, zdraví a dobrou náladu.