Vážení rodiče a žáci, v rámci vládního rozvolňování bude od 17. 5. probíhat organizace výuky následovně:


12.05.2021

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je i nadále povinné samotestování žáků (1. stupeň 1x týdně v pondělí, 2. stupeň 2x týdně v pondělí a čtvrtek). Všichni mají povinnost po celou dobu přítomnosti ve všech prostorách školy nosit ochranu dýchacích test (zaměstnanci - respirátor, žáci - jednorázovou roušku (ne látkovou)).

  1. stupeň

Do školy prezenčně nastupuje celý 1. stupeň. Vyučovat se bude dle aktuálního „normálního“ rozvrhu. Příchod do školy již nebude organizován, škola se otevírá v 7:40 pro všechny žáky. Při tělesné výchově a aktivitách venku je umožněn pohyb bez roušek a respirátorů při dodržení rozestupu 2 m. Tělocvična je nadále uzavřena. Hudební výchova je stále beze zpěvu.

Provoz družiny

Provoz družiny je v běžném režimu bez omezení, standartní provoz v jednotlivých odděleních. Ruší se povinnost homogenních skupin a oddělení.

  1. stupeň

Z 2. stupně se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci 6.B, 7.B, 8.B a 9.B.

Distančně výuku budou mít žáci 6.A, 7.A, 7.C, 8.A a 9.A.

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu. Ranní tělocviky jsou zrušené, při odpoledních tělesných výchovách (2x týdně) budou chlapci a dívky sportovat společně. Při tělesné výchově a aktivitách venku je umožněn pohyb bez roušek a respirátorů při dodržení rozestupu 2 m. Tělocvična je nadále uzavřená. Hudební výchova je stále beze zpěvu.

Příchod do školy žáků 2. stupně:

Pondělí a čtvrtek v 7:30 – probíhá testování žáků Ag testy

Vyučující, který učí 1. hodinu si vyzvedne žáky před školou, odvede je do třídy a dohlédne na provedení samotestu žáky. Nemusí být testováni žáci, kteří přinesou potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (potvrzení o pozitivním testu – maximálně 90 dní od pozitivního testu).

Žáci, kteří se nebudou z důvodu absence v pondělí nebo ve čtvrtek testovat, budou otestováni ihned po příchodu do školy (hlásí se v kanceláři školy).

Úterý, středa a pátek není organizován vstup do školy, škola se otevírá v 7:40 pro všechny žáky.

 

Obědy

Žákům, kteří se budou vzdělávat prezenčně a jsou přihlášeni ke stravování, bude oběd automaticky přihlášen v týdnu jejich přítomnosti ve škole. Pokud na obědy chodit nebudou, musí si obědy odhlásit. Žáci na distanční výuce si obědy přihlašují sami.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy.