Vážení rodiče, milí žáci, Od pondělí 24. 5. nastupují do školy již všichni žáci bez rotace a doufáme, že je to již poslední změna a tento stav vydrží až do konce školního roku. Stále však platí některá opatření viz níže.


19.05.2021

Přítomnost žáků je však stále podmíněna nařízenými opatřeními:

  • ve všech vnitřních prostorách nošení jednorázových roušek u žáků, zaměstnanci musí mít respirátor.
  • povinné testování – žáci budou testováni neinvazivními PCR testy ze slin 1x za 14 dní viz předchozí podrobné informace o PCR testování. Začínáme ve středu 26. 5. a proto žádáme o maximální přítomnost žáků ve škole. Pokud žák nebude v den PCR testování ve škole přítomen, bude otestován antigenním testem (výtěr z nosu) ihned po příchodu do školy (hlásí se v kanceláři školy při příchodu) a dále s frekvencí 1x týdně do dalšího PCR testování.
  • při hudební výchově je i nadále zakázán zpěv

Ranní příchod do školy již nebude organizován, škola se otevírá v 7:40 pro všechny žáky.

Vyučování bude probíhat dle standartního rozvrhu.

Obědy budou opět žákům přihlášeným ke stravování přihlášeny. Pokud obědy žák odebírat nebude, musí si je včas odhlásit.

Provoz družiny je v běžném režimu bez omezení, standartní provoz v jednotlivých odděleních. 

vedení školy